neděle 27. července 2014

skautIS a ty další systémy…

Již přes 4 roky se Infoodbor věnuje rozvoji IT systémů Junáka. O založení odboru si můžete přečíst v mém předchozím blogovém příspěvku, který zahrnuje i stručnou historii vývoje systému skautIS. Ten od začátku nebyl zamýšlen pouze jako registrační nástroj. Ba právě naopak. Co myslíte, který z více než 30 nápadů jež byly zaznamenány hned na první zakládací schůze odboru se již podařilo realizovat? A co dalšího se stalo či nás v oblasti IT Junáka ještě čeká?
Hned na první schůzce Infoodboru se kromě vzájemného seznámení členů zejména intenzivně brainstormingovalo. Díky wiki stránkám odboru jsem mohl projít podrobný zápis a zamyslet se, jak si stojíme. Ne všechny nápady se podařilo realizovat, ale celou řadu ano. Sám jsem byl překvapen, kolik se toho za ty čtyři roky událo. Pojďme se na to podívat. Jednotlivé nápady jsou v textu barevně vyznačeny.
Co tedy již funguje?
Asi každý ví, že informační systém skautIS přinesl nový a výrazně jednodušší způsob sběru datregistrace. Již tedy nemusíme řešit záhadné DB konflikty či mizející osoby při přenosu souborů od Birdosu k Birdosu. SkautIS také nabízí API pro přístup, které slouží k napojení externích systémů na skautské uživatelské účty. Čili vznikl centrální identifikační systém osob a jednotek, který je využit i pro omezení přístupu na interní stránky Junáka informující třeba o STS, ale kromě Křižovatky je napojeno je i 70 dalších systémů! – od Jobs až po různé krajské (například Envikešky) a některé střediskové weby.
SkautIS též zajišťuje služby objednávky a správu časopisů, dále také nově nabízí Skautský adresář(přímo ve skautISu i jako samostatný web či dokonce aplikace pro mobily WP ) a tedy zajišťujekontakty na činovníky, takže částečně je již naplněn cíl sdílení údajů z registrace a jejich efektivní využití, ale zde jsou určitě ještě nějaké rezervy pro další rozvoj. Díky převodu hlášenek táborů a agendy vyznamenání do skautISu došlo k určitému pokroku v oblasti Procesy v kanceláři – formuláře, hlášení a nejen tato data slouží pro různé statistické analýzy.
Systém Jobs.skaut.cz pak nabízí skautskou burzu práce s již téměř 200 inzeráty a také pokrývá oblasthledám seminárkuŠifrovanou komunikaci pak zajišťuje služba skautdisk.cz formou přenosu souborů on-line a to bezpečnou cestou. Také se celkem věnuje pozornost oblasti social networking v Junáku. Jen samotný skautIS má na facebooku téměř 700 přátel.
Infoodbor také přináší i koordinaci IT odborníků a výměnu myšlenek a nápadů a věnuje se i otázcepodpory HW, servery například výběřem vhodného hostingu, aj. Členové odboru též čas od času objíždí skautské IT konference.
Skóre za tuto část je tedy 16:0 ve prospěch realizovaných nápadů, ale ještě nejsme na konci.
Na co jsme tehdy nemysleli a již funguje? 
Zcela určitě tam patří celá agenda kolem Skautské Telefonní Sítě (STS), což je jeden z nejužitečnějších modulů. Trochu méně často využívaným a náročnějším na použití je modul Sněmy, ale zato on-line agenda registru jednotek pro OJ funguje jak má a ústředí na základě změny ve skautISu vyřídí potřebnou dokumentaci na Ministerstvu vnitra ČR a vedoucímu tak přijde až finální potvrzení. Další oblast podpořená skautIS představuje modul Kvalita pro projekt hodnocení kvality a do pilotního provozu právě spouštěná integrace se službami společnosti Google jako je email, aplikace, aj. Fajn by též bylo zmínit automatický export kluboven pro mapy.cz a další weby nebo propagaci informací o software pro Junáka zadarmo (techsoup.cz).
Skóre se tedy mění na 23:0.
Na čem se právě teď pracuje? V přípravě je do skautISu převést agendu dotací, podporu vydávání novéčlenské karty a také automatizace pojištění odpovědnosti a tedy pokrýt lépe oblast Formuláře, předávání dokumentů. Zpracovává se také elektronická Evidence vzdělávání – databáze kurzů včetně generování dekretů a jejich možnost tisku přímo ze skautISu. Mělo by též dojít k podpoře rodičovských účtů ve skautISu a jejich provázání s dětmi a tedy naplnění bodu info o dětech a rodičích.
Navíc k původním plánům v nejbližší době též proběhne generační obnova systému u řady skautských webů včetně Křižovatky s využitím open source CMS Joomla rozšířeného o mnoho doplňujících modulů. Hodně se těšíme na příchod e-learningu, který by mohl významně rozšířit nabídku skautského vzdělávání. Před dokončením je i podpora webů/propagace, a tak by konečně měli být pro potřeby oddílů dostupné skautské grafické šablony pro systém Webnode a Wordpress o kterých se mluví již delší dobu. V rámci dobrovolnických a diplomových prací se pracuje na novém webu pro závody (SZ a ZVaS), který bude mnohem více propojen s údaji ze skautISu a také vzniká web pro celostátní vzdělávací akcetypu Elixír a to včetně přihlašování, což určitě ušetří práci všem pořadatelům.
V příštím roce se tedy dostaneme na hezké skóre 34:0. Nicméně pojďme se podívat také na to, co ještě jsme plánovali.
Na které původní nápady se ještě nedostalo?
Mezitím zastaral nápad připravit skautská loga do mobilu a asi nebudeme mít v blízké době ani skautský vyhledávač či speciální web pro novináře, kde kromě celostátních i lokálních zpráv naleznou i schválené fotografie, atd. Velká škoda je též, že se zatím nepodařilo realizovat systém pro výměnu vůdcovských prací a také se zatím ještě nepracuje na projektu stezka on-line, ale toto je zvažováno jako součást Teepka. Marně vzpomínám, co jsme mysleli pojmem kalendář a také nepoužíváme elektronické podpisy. Ve frontě na realizaci také čeká on-line učetnictví a zatím také nemáme systém pro rozličné skautské poradenské skupiny.
Nerealizované nápady tedy trochu dotahují a skóre se nám mení na 34:9, ale řady nových nápadů opět narůstají a to zejména v oblasti mobilních aplikací (například mobilní stezka či DB skautských programůa nebo herník do kapsy).
I tak lze s hrdostí říci, že výsledky má tedy Infoodbor za 4 roky fungování celkem slušné. Celé by se to neobešlo bez práce mnoha dobrovolníků, ale pokrok v IT Junáka nastal také díky grantu EU, který se podařilo získat mezinárodním projektem Skauti na netu připraveným skauty z Brna a ze Slovenska. Díky za něj!
A snad se rozvoj IT Junáka s letošním dokončením projektu nezastaví protože nápady Infoodboru zatím nedocházejí… a kdybyste se někdo chtěl přidat, tak jste určitě vítáni. Stačí napsat zpravodaji VRJ pro organizaci, který odbor vede. Každá ruka a hlava se hodí. Zrovna teď je sháňka po někom, kdo by pomohl s překladem skautIS do angličtiny . Kdo ví, třeba o něj projeví zájem nějaká další skautská organizace, protože bude představen na skautské ICT konferenci konané v Belgii koncem listopadu.A IT Junáka tak třeba vykročí dále do světa. Znáte to. Malý pokrok ve skautIS, velký pokrok pro Junáka.

Žádné komentáře:

Okomentovat